Klasser 2020

Sør Cup er for jenter og gutter i alderen 8 til 19 år og arrangeres i tidsrommet lørdag 20. – onsdag 24. juni 20

  • For klassene 8-12 år spilles det 5 kamper. Det føres ikke resultater. Ønskes det en dag fri for besøk i Dyreparken så er det mulig. Husk å spesifisere dette i påmeldingen, i feltet “Melding til arrangør”. Spesifiser gjerne også dersom det er lag som man ønsker å ha fri sammen med (eksempelvis hvis hele klubben ønsker fri samme dag), og eventuelt hvilken dag.
  • Alle lag i sluttspillklassene spiller minimum 4 kamper, hvorav 3 i innledende puljer og 1 i A- eller B-sluttspill.
  • I alle sluttspillklasser (fra og med 13 år) går minimum de 2 beste lagene i hver pulje til A-sluttspill, mens de resterende lagene går til B-sluttspill.

Vi er ikke endelig i mål med klassene for 2020 enda, men i 2019 hadde vi følgende klasser:

Klassenavn Født Bane Spilletid
J8 2011 5’er 2×15 min
J9 2010 5’er 2×15 min
J10 2009 5’er 2×15 min
J11 2008 7’er 2×15 min
J12 2007 7’er 2×15 min
J13-7 2006 7’er 2×20 min
J13 2006 9’er 2×20 min
J14-9 2005 9’er 2×20 min
J14 2005 11’er 2×20 min
J15 (NY) 2004 11’er 2×25 min
J16-7 2003 7’er 2×25 min
J16 2003 11’er 2×25 min
J17 Elite 2002 11’er 2×25 min
J19-7 2000 7’er 2×30 min
J19 2000 11’er 2×30 min
G8 2011 5’er 2×15 min
G9 2010 5’er 2×15 min
G10 2009 5’er 2×15 min
G11 2008 7’er 2×15 min
G12 2007 7’er 2×15 min
G13-7 2006 7’er 2×20 min
G13 2006 9’er 2×20 min
G14-9 2005 9’er 2×20 min
G14 2005 11’er 2×20 min
G15 2004 11’er 2×25 min
G16 2003 11’er 2×25 min
G19 2000 11’er 2×30 min
Stjerneklassen A Alle 7’er 2×20 min
Stjerneklassen B Alle 5’er 2×20 min
Stjerneklassen C Alle 5’er 2×20 min
Stjerneklassen D Alle 3’er 2×20 min
Stjerneklassen E 9-15 år 5’er 2×20 min

* Stjerneklassen er en klasse for mennesker med funksjonshemming. Kampene spilles i løpet av helgen på Kristiansand stadion og Sparebanken Sør Arena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *