1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Fotball Krysser Grenser – Banebygging i Ecuador

Sør Cup samarbeider med Misjonsalliansen om prosjektet “Fotball Krysser Grenser” i Ecuador.

Prosjektet går ut på å bygge fotballbaner, samt drive fotballskole, i slummen av storbyen Guayaquil i Ecuador. For hver deltaker i Sør Cup, betaler vi 25 kroner til prosjektet. I tillegg har vi flere samfunnsbesvisste samarbeidspartnere som hvert år bidrar med store beløp.

I byen Guayaquil lever over 300.000 mennesker i slummen under fattigdomsgrensen, hvilket vil si under 18 kr dagen. Rekruttering til kriminelle miljøer er høy i disse områdene. Prosjektene her drives av Misjonsalliansen. Misjonsalliansens tanke er at lokalmiljøet skal ta eierskap til prosjektene. De forteller hva som trengs, og Misjonsalliansen stiller med penger. Arbeidet utføres av lokale krefter for å gi lokal forankring og eierskap. Evaluering viser at denne rekrutteringen synker i områder der det blir bygget bane. Barna får et sted å oppholde seg, en aktivitet å drive med, samt tett oppfølging og kursing fra Misjonsalliansen.

Så langt har prosjektet lyktes godt, i løpet av disse 12 årene prosjektet har pågått har det blitt bygget 13 baner, og startet opp 10 nye klubber. 

Dette er et prosjekt vi er veldig stolte av å være en del av. Det å få se og oppleve hvilken betydning vårt samarbeid har for lokalmiljøene i Guayaquil er rørende.

Misjonsalliansen driver også fotballskole i området. Her får barna et fast tilbud, i tillegg til at de også får opplæring i grunnleggende verdier. Tilbudet disse barna får er preventivt i forhold til rekruttering til de kriminelle miljøene.

Evaluering av prosjektet viser at barna bruker disse verdiene i sine daglige liv, og påvirker miljøet rundt seg. Det kan være å plukke søppel, re opp sengen og lignende.

Ålgård deltar med hele klubben

Ålgård fotballklubb har i mange år vært faste deltakere på Sør Cup. Tradisjonelt har alle lag i klassene 10-12 år deltatt på Flekkerøy, der barnefotballen

Read More »

The Best Place to Invest Your Money

Rem ipsum dolor sit amet, Nem consectetur adipiscing elit. A tempor scelerisque mauris. Etiam eget interdum eros, eu pellentesque nulla. Morbi elementum dignissim ante, tempus

Read More »