1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Fair Play – Grønt Kort

Fair Play er viktig for oss i Sør Cup. Med bakgrunn i vårt humanitære prosjekt i Ecuador innførte vi derfor i 2018 konseptet Grønt Kort som vårt symbol på Fair Play. Grønt Kort skal fungere som en motvekt til det gule og røde, som er en bestraffelse. Grønt Kort er en belønning for en positiv handling.

Vi har delt konseptet i to;
– Barnefotballen
– Sluttspillklassser

Barnefotballen
Hver trener får utdelt det samme antall kort som kamper laget skal spille. Treneren står så fritt til selv å velge hvem han eller hun ønsker å dele ut et kort til, og på hvilket grunnlag. Eneste regel vi har satt, er at det skal gis til motstanderlagets spiller eller spillere. Utdeling må skje etter kampen er slutt og lagene har forlatt banen. Kortet er spillerens til odel og eie.

Hvis en spiller får et grønt kort, kan dette “veksles” inn i et diplom hos informasjonen i Flekkerøyhallen.

Sluttspillklasser
I sluttspillklassene er det dommeren som deler ut de grønne kortene, på lik linje med et gult eller rødt. Kortet deles ut etter kampens slutt. Den spilleren som får flest grønne kort i løpet av en turnering, vinner årets “Fair Play”-pris.

Hva er Fair Play?
Fair Play er et veldig vidt begrep, men kan best defineres som en positiv handling. Det kan være å applaudere et flott mål fra motstanderlaget, hjelpe en motspiller opp, hjelpe til ved skade, og lignende. Det er opp til treneren (i barnefotballen) og dommeren (i sluttspillklassene) som definerer hva som er Fair Play.

Ålgård deltar med hele klubben

Ålgård fotballklubb har i mange år vært faste deltakere på Sør Cup. Tradisjonelt har alle lag i klassene 10-12 år deltatt på Flekkerøy, der barnefotballen

Read More »

The Best Place to Invest Your Money

Rem ipsum dolor sit amet, Nem consectetur adipiscing elit. A tempor scelerisque mauris. Etiam eget interdum eros, eu pellentesque nulla. Morbi elementum dignissim ante, tempus

Read More »