1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Priser og betaling 2024

Påmeldingsavgift lag 6-9 år

Spillform Pris pr lag
Påmeldingsavgift per lag 6-7 år Kr. 1.000
Påmeldingsavgift per lag 8-9 år Kr. 1.800
Spillere i disse klassene betaler ikke deltakerkort.

Påmeldingsavgift for lag med deltakerkort

Spillform Pris pr lag
Påmeldingsavgift per 7er-lag Kr. 1.850
Påmeldingsavgift per 9er-lag Kr. 1.900
Påmeldingsavgift per 11er-lag Kr. 1.950

Priser A-kort

Produkt Pris
A-kort per spiller/leder i klassene 10-12 år: Kr. 2.000
A-kort per spiller/leder i klassene 13-19 år: Kr. 2.200
A-kort per spiller/leder i Stjerneklassen: Se egen oversikt

Priser H-kort

Produkt Pris
H-kort per person 4 netter (3- eller 4-sengsrom) Kr. 4.400
H-kort per person 5 netter (3- eller 4-sengsrom) Kr. 5.000
H-kort per person 4 netter (dobbeltrom) Kr. 5.400
H-kort per person 5 netter (dobbeltrom) Kr. 6.600
H-kort per person 4 netter (enkeltrom) Kr. 8.000
H-kort per person 5 netter (enkeltrom) Kr. 10.000
Les mer og bestill H-kort her
Familiemedlemmer kan kjøpe H-kort.

Priser B-kort

Produkt Pris
B-kort per spiller/leder i alle klasser: Kr. 300
B-kort per spiller/leder fra NFF Agder: Kr. 250
Familiemedlemmer kan kjøpe B-kort.
Lag som løser B-kort, må løse B-kort for minst 1 stk. trener.

Påmeldingsavgift for lag uten deltakerkort

Produkt Pris
Påmeldingsavgift 7’er-fotball: Kr. 3.500
Påmeldingsavgift 9’er-fotball Kr. 3.750
Påmeldingsavgift 11’er-fotball Kr. 4.000

Betaling

 • Frist for betaling for påmeldingsavgift er 6. mai 2024.
 • Frist for registrering av deltakerkort er 8. mai 2024.
 • Frist for betaling for A-/H-/B-kort er 15. mai 2024 til kontonummer 3000.22.00100.
 • Lag som kjøper A-/H-/B-kort må betale inn samlet for hele laget.
 • Lagene finner faktura i påmeldingsmodulen.
 • Fakturanummer må føres på innbetalingen.
 • Gjøres det endringer i antallet deltakere, vil det genereres en tilleggsfaktura eller kreditnota.

Retningslinjer for refusjon

 • Lag som ikke har betalt innen 1. juni 2024 trekkes fra turneringen hvis ikke annet er avtalt.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2024 får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.
 • For reduksjon i antall H-kort etter 1. mai, får man refundert 50% av deltakeravgiften.
 • For reduksjon i antall H-kort etter 1. juni, får man ikke refundert deltakeravgiften.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2024 må betale kr. 500 pr. A-kort.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2024 må betale kr. 100 pr. B-kort.
 • Lag som trekker seg før 1. juni 2024, og som har betalt for påmelding uten deltakerkort, får refundert 50% av påmeldingsavgiften.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2024 , og som har betalt for påmelding uten deltakerkort, får ikke refundert påmeldingsavgiften.

For foreign teams, the following details must be used for payment:

IBAN: NO2430002200100
Swift: SPSONO22
You need your clubs name and address in order to complete the payment.
In addition, the name of the team and which class you are registered to must also be submitted.

Endringer i klassene 10-12 år

Flere kamper og en mer komprimert turnering. Det er endringene vi gjør i turneringen for klassene 10-12 år, blant annet etter innspill fra deltakerne. Dette

Read More »

Stemningsrapport fra dag 2

På bildet f.v: Ålgård FK ved Milian Meling, Mikkel Gilje, Øystein Gilje og Jonah Sivertsen Kampene på Karuss rundes av i dag etter fullt kjør

Read More »