1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Turneringsregler Sør Cup 2023

Last ned i sin helhet her – Turneringsreglement – Sør Cup 2023

Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Klassene J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, G6, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

Jury

Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Nils Sverre Ingebretsen.

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Turneringsreglementet er delt opp i 3 kapitler.

Kapittel 1:      Kampreglement
Kapittel 2:      Konkurranse- og sanksjonsreglement
Kapittel 3:      Reglement for spilleberettigelse

KAPITTEL 1: Kampreglement

Aldersklasser

Gutter

11er-fotball
G14 Født 2009
G15 Født 2008
G16 Født 2007
G19 Født 2004, 2005, 2006
9er-fotball
G12 Født 2011
G13 Født 2010
G14 Født 2009
7er-fotball
G10 Født 2013
G11 Født 2012
G12 Født 2011
G13 Født 2010
5er-fotball
G8 Født 2015
G9 Født 2014
G10 Født 2013
3er-fotball
G6 Født 2017
G7 Født 2016

Jenter

11er-fotball
J14 Født 2009
J15 Født 2008
J16 Født 2007
J17 Født 2006
J19 Født 2004,2005
9er-fotball
J12 Født 2011
J13 Født 2010
J14 Født 2009
7er-fotball
J10 Født 2013
J11 Født 2012
J12 Født 2011
J13 Født 2010
J16 Født 2007
J17 Født 2006
J19 Født 2004,2005
5er-fotball
J8 Født 2015
J9 Født 2014
J10 Født 2013
3er-fotball
J8 Født 2015
J6 Født 2017
J7 Født 2016

Stjerneklassen – for personer med funksjonsnedsettelse, gutter og jenter

For gutter og jenter
7er-fotball
Klasse A For alle aldre
5er-fotball
Klasse B For alle aldre
Klasse C For alle aldre
Klasse E For barn 9-15 år
3er-fotball
Klasse D For alle aldre

Spilletider

11er-fotball
G14, J14 2 x 20 minutter
G15, G16, J15 og J17 2 x 25 minutter
G19 2 x 30 minutter
9er-fotball
G13, G14, J13, J14 2 x 20 minutter
G12 og J12 2 x 15 minutter
7er-fotball
G10, G11, G12, J10, J11 og J12 2 x 15 minutter
G13, J13 2 x 20 minutter
J17 2 x 25 minutter
Stjerneklassen A 2 x 20 minutter
5er-fotball
G8, G9, J8 og J9 1 x 18 minutter
G10 2 x 15 minutter
Stjerneklassen (Klasse B, C, E) 2 x 20 minutter
3er-fotball
G6, G7, J6, J7 1 x 18 minutter
Stjerneklassen (Klasse D) 2 x 20 minutter

Målstørrelser

3-er mål benyttes i følgende klasser:

 • G6-G7
 • J6-J7

7-er mål benyttes i følgende klasser:

 • G8-G12
 • J8-J12
 • J13-7
 • G13-7
 • J13-9
 • J14-9
 • G13-9
 • G14-9
 • J16-7
 • J17-7
 • J19-7
 • Stjerneklassen

11-er mål benyttes i følgende klasser:

 • G14
 • G15
 • G16
 • G19
 • J14
 • J15
 • J16
 • J17
 • J19

Ballen

I aldersklassene 15 – 19 år benyttes ballstørrelse nr. 5.
I aldersklassene 10 – 14 år benyttes ballstørrelse nr. 4.
I aldersklassene 8 – 9 år benyttes ballstørrelse nr. 4 (lettball)

Banehalvdel

Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

Drakter

Bortelaget skal skifte drakter ved draktlikhet. Overtrekksvester kan lånes av arrangøren.

Linjevakt

I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt (gjelder ikke for 5er og 7er fotball i aldersklassene 8 – 12 år)

Spillernes utstyr

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

Frammøte

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på ”walk over”.

Spilleplan, værforbehold og flytting av kamper

Kampene skal i utgangspunktet spilles på gress- og kunstgressbaner i kommunene Vennesla og Kristiansand. Alle A-finaler i 7er-, 9er- og 11er-klassene skal spilles på kunstgressbanen på Sparebanken Sør Arena.

Flytting av kamper til reservebaner i kommunene Vennesla og Kristiansand kan bli aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.

Kampavvikling

Aldersklassene 13 – 19 år

Innledende kamper

Innledende kamper vil bli avviklet etter seriesystem. Minimum de 2 beste i hver pulje går til A-sluttspill, de resterende lagene går til B-sluttspill.

Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og retten til å delta i sluttspillet. Resultatet settes til 0 – 0. Dersom særlige grunner taler for det, jfr. NFFs kampreglement, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

Rekkefølgen i hver pulje blir avgjort ved:

 1. Poengberegning (3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort, 0 poeng for tap)
 2. Målforskjell (ved likhet går laget med flest scorede mål videre)
 3. Innbyrdes oppgjør
 4. Datasystemet foretar trekning

NB! Det gjøres spesielt oppmerksom på at i klasser med ulikt antall lag i puljene, så vil kampene mot det dårligste laget i puljer med flest lag bli strøket før tabellutregning.

Uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspillet:

Først spilles 2 x 5 minutter ekstraomganger, men kampen avbrytes ved første scoring.

Er det fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, skal kampresultatet avgjøres på straffespark i alle sluttspillklassene.

Antall kamper

Aldersklassene 13-19 år: 

Alle lag som deltar i 9 – er fotball, 11 – er fotball, G13-7, J13-7 får minimum spille 4 kamper hver. 

Aldersklassene 6 – 12 år: 

I tråd med NFFs regler gjør vi særlig oppmerksom på at aldersklassene 6 – 12 år ikke inngår i sluttspill. Alle lag som spiller i aldersklassene 10 – 12 år får minimum spille 5 kamper hver. Alle lag i klassene 6-9 år får spille minimum fire kamper hver, og alle kampene spilles samme dag. 

Sammenslåing av klasser

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen- eller avlyse klasser ved for få påmeldinger.

KAPITTEL 2: Konkurranse- og sanksjonsreglement

Protester og tidsfrist

Eventuelle protester skal leveres skriftlig til arenaens sekretariat senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.

Varsling

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Protest på alder

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Protestgebyr

Når protesten leveres skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten imøtekommes. Juryens avgjørelse er endelig.

Rødt kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

Karantene

Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig.

Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra 2 eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel.

Forklaringsrett

Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende senest 2 timer etter kampslutt.

En kamps karantene

Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører 1 kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.

Flere kampers karantene

Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn 1 kamps karantene skal samtlige kamper sones i turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Turneringsjuryen skal informere den krets klubben tilhører om karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen.

Gult kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger:

Karantene 13 – 17 år

NFF har vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball i aldersklassene 13 – 17 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort skal erstattes av 5 minutters utvisning. Ifølge NFF gjelder dette også i cuper med kortere spilletid enn i vanlig seriespill.

Dommer viser gult kort (som tidligere)

Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 5 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.

Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen.

Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.

Om målvakten skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær målvakt kan kun returnere ved stopp i spillet.

Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt. Spillere som soner en tidsbegrenset utvisning ved kampslutt, er godkjent deltaker ved en straffesparkkonkurranse.

Lagleders ansvar

Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.

Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.

Karantene i G19 og J19

Spillere som er tildelt 2 advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren stå over 1 kamp for hver advarsel som tildeles.

Lagleders ansvar

Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

Aldersklassene 8 – 12 år

I disse klassene benyttes ikke advarsel. Dommeren skal veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere

Upassende opptreden fra ledere m.v.

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper.

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.

Upassende opptreden fra utøvere

Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

Upassende opptreden

Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.

Saksbehandling

Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Anmeldelse til NFF

Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.

Bortvist trener/leder

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger:

Automatisk utelukkelse

Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

Utelukkelse i flere kamper

Dersom utelukkelsen gir 2 eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

Forklaringsrett

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport.

KAPITTEL 3: Reglement for spilleberettigelse

Generelt

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer i Sør Cup.

For aldersklassene 13 – 19 år gjelder følgende:

Spillere kan ikke delta på 2 lag i samme klasse. (eks. Fløy 1 og Fløy 2 spiller begge i klasse G13-7). Det er imidlertid tillatt at inntil 4 spillere kan spille på 2 lag fra samme klubb i samme årsklasse. (eks. Fløy 1 spiller i klasse G13-7 og Fløy 2 spiller i klasse G13-9). NB! De 4 spillerne må være de samme gjennom hele turneringen og må føres opp på begge laglistene før turneringsstart.

For aldersklassene 6 – 12 år gjelder følgende:

Det er tillatt å delta på andre lag fra egen klubb i samme klasse.

Sammensatte lag

Sammensatte lag må ha dispensasjon/tillatelse fra krets eller NFF gitt før sesongstart.

Gjestespillere

Det tillates ikke gjestespillere i barnefotballen (6-12 år).

For klassene 13-19 år gjelder:

 • Et lag som deltar i turneringen, kan benytte inntil to – 2 – spillere som er spilleberettiget for annen klubb.
 • Bruk av gjestespillere må begrunnes utfra demografiske og geografiske
  forhold, hvor laget har behov for gjestespillere for å kunne klare å stille lag.
 • Laget må innen påmeldingsfristen fremskaffe slik dokumentasjon fra sin fotballkrets.
 • Det er en forutsetning for slik deltakelse at det før turneringen starter foreligger en skriftlig avtale mellom klubbene. I avtalen må det gjøres oppmerksom på at dersom spilleren i Sør Cup blir ilagt karantene på 2 kamper eller mer, som ikke kan sones i turneringen, vil spilleren kunne bli pålagt å sone disse kampene i det ordinære seriespillet.
 • Avtalen mellom klubbene, samt dokumentasjon fra fotballkretsen, må på forespørsel fra motstandere og arrangøren kunne fremlegges som dokumentasjon for
  spilleberettigelsen.

Dokumentasjon for alder

Samtlige spillere må kunne dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon, for eksempel bankkort.

Det kan bli foretatt stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter. En spiller er ikke spilleberettiget i Sør Cup før vedkommende står oppført på laglisten.

NB! Det er ikke tillatt å føre opp ekstra spillere på laglisten etter at første kamp er påbegynt.

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn. På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

Bruk av ikke spilleberettiget spiller

Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget for annen klubb.

Bruk av overårige

Bruk av overårige og bruk av spillere med dispensasjon er ment for å gi den enkelte spiller et sportslig tilbud også i Sør Cup. Overårig spiller kan i samme sesong ikke ha spilt på lag i sin egen aldersklasse eller høyere i kretsserien eller i turneringer. NB! Siste setning gjelder ikke for klassene J15, J16, J17 og J19.

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Sør Cup. Denne begrensningen gjelder ikke i klassen junior kvinner (J19). Spillere som innvilges dispensasjon i J19 kan ikke være mer enn 2 år for gammel.

Antall overårige

11-er fotball 

I klassene G14, G15, G16, G19, J14, J15, J16, J17 og J19 er det tillatt å ha med 2 overårige i troppen. Begge kan være på banen samtidig. 

9-er fotball 

I klassene G13, G14, J13 og J14 er det tillatt å ha med 2 overårige i troppen. Begge kan være på banen samtidig. 

I klassene G12 og J12 er det tillatt å ha med 1 overårig i troppen. 

7-er fotball  

I klassene G10, G11, G12, G13, J10, J11, J12 og J13 er det tillatt å ha med 1 overårig i troppen.  

5-er fotball 

I klassene G08, G09, G10, J08, J09 og J10 er det tillatt å ha med 1 overårig i troppen.  

Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag

Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen før Sør Cup starter.

Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten. Dispensasjon kan ikke utstedes utelukkende for deltagelse i Sør Cup.

Andre dispensasjoner

Turneringsledelsen kan dispensere fra reglementet i kapittel 3.

Flytting av lag

Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.

Endringer i klassene 10-12 år

Flere kamper og en mer komprimert turnering. Det er endringene vi gjør i turneringen for klassene 10-12 år, blant annet etter innspill fra deltakerne. Dette

Read More »

Stemningsrapport fra dag 2

På bildet f.v: Ålgård FK ved Milian Meling, Mikkel Gilje, Øystein Gilje og Jonah Sivertsen Kampene på Karuss rundes av i dag etter fullt kjør

Read More »