Team-Mate viser deg hvordan, og vi skal hjelpe deg med å bruke det riktig. Hver uke kommer vi til å legge ut link til program for denne uken, som du kan bruke i dine treninger. På denne måten kan du forebygge skader.

Først og fremst: Hva er Team-Mate?

Team-Mate driver med skadeforebygging for barn og ungdom i breddeidretten. Vi har utviklet et progressivt oppvarming- og treningssystem med ferdig utfylte programmer tilpasset alder og idrett. Programmene er spesielt rettet inn mot å senke idrettsskader hos barn og ungdom med over 50%. Vi gjør skadeforebygging enkelt, effektivt og tilgjengelig for alle.

Hvordan?

Via vår digitale plattform har vi satt sammen forskningsbaserte øvelser å laget ferdige profesjonelle, men enkle oppvarmings programmer. Du trenger ingen forberedelser eller forkunnskaper om trening. Det anbefales å følge øvelsene 1-2 (eller fler) ganger i uken, og disse endres hver 4 uke for å oppnå progresjon og for å få variasjon i øvelsene. Tidsbruk er bare 5-15 minutter alt etter alder.

Hvorfor?

Vi ønsker et fokus rundt bedret folkehelse, også blant de unge. Det havner over 10 000(!) barn og ungdom på sykehus årlig etter idrettsskade. Dette er trolig bare toppen av isfjellet siden det ikke dekker besøk hos fastlege eller annet som å vare vente ut skaden.

Alle skadene i idretten kan føre til frafall, smerter, utenforskap men også varige mén hos barna. Samfunnsøkonomisk koster dette høye summer årlig men og for den berørte familien.

Koster det noe?

Vi har laget et omfattende skadeforebyggende system som er gratis for alle, og et ennå dypere system for de som vil ha mer muligheter og variasjon. Dette gis også ut billig for å få med så mange som mulig både til idrettslag og ut til privatpersoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *