Siden 2008 har Sør Cup samarbeidet med Misjonsalliansen i Sør-Amerika. Nylig kunne vi overrekke en sjekk på 323.000 kroner for 2022.

– Fantastisk!  Det er helt rått, det dere får til, sier markeds- og innsamlingsleder Kjetil Abrahamsen i Misjonsalliansen.

– Vi vil uttrykke dyp takknemlighet for den store gaven Sør Cup har gitt til Idrett Krysser Grenser. Misjonsalliansen er takknemlig for å være en del av Sør Cup-familien og stolt over å se hvordan denne turneringen har utviklet seg til å bli en fantastisk opplevelse for dem som deltar, samtidig som deltakerne bidrar til å skape positive forandringer i verden. Vi ser frem til å inspirere nye generasjoner av barn og unge til at de kan utgjøre en forskjell for mennesker som vokser opp i fattigdom, legger Abrahamsen til.

Sør Cup bidrar med å skaffe midler til prosjektet Idrett Krysser Grenser, som drifter fotballskoler, basketballskoler og dans, i tillegg til andre aktivitetstilbud.

De 323.000 kronene Sør Cup samlet inn i 2022 kommer fra flere hold, både fra våre gode samarbeidspartnere, konserter og basarer avholdt av mennesker med hjerte for prosjektet, i tillegg til at Sør Cup selv donerer 25 kroner for hver deltaker som deltar på cupen.

Donert 5 millioner

Siden oppstarten har Sør Cup donert ca. 5 millioner kroner til prosjektet. I tillegg har vi tidligere hentet opp et lag fra Ecuador til Sør Cup, som Sør Cup har finansiert ved hjelp av gode samarbeidspartnere. Dette har vi de siste årene gått bort ifra, for å bruke mest mulig av de innsamlede midlene på bistandsprosjektene.

Idrett Krysser Grenser påvirker tusenvis av barn i fattige strøk (Foto: Misjonsalliansen)

Utvidet samarbeid

Prosjektet, som startet i 2008, het opprinnelig Fotball Krysser Grenser, og bestod hovedsakelig av bygging av baner i slummen i Guayaquil, Ecuadors nest største by. Ettersom prosjektet har vist enestående resultater har det blitt utvidet til å også gjelde andre idretter, som basketball og dans, i tillegg til også å omfatte Brasil, Bolivia og Kambodsja.

– Samarbeidet med Sør Cup viser at gleden av det samarbeid og mestring, som finnes i idretten, kan krysse grenser. Sammen kan vi gi barn og unge en sjanse til en bedre fremtid, mener Abrahamsen, som selv har vært i prosjektlandene og sett effekten av prosjektet med egne øyne.

Prosjektet viktig for Sør Cups identitet

– Det å kunne bidra til å løfte barn og unge som ikke har de samme forutsetningene i livet som oss i Norge, er veldig flott og givende, sier daglig leder Ole Gerhard Sørensen i Sør Cup.

– Det at vi samlet inn en så stor sum i 2002 viser at prosjektet står svært sterkt innad i cupen. Vi er veldig takknemlige for ildsjeler og gode samarbeidspartnere som bidrar med innsats og midler, i tillegg til at Sør Cup bidrar med 25 kroner fra hver av de om lag 7000 deltakerne. Kanskje er bidraget ekstra viktig nå, med tanke på tilstanden i disse områdene etter corona-pandemien, sier Sørensen.

Gustav Steimler, markedsansvarlig i Sør Cup har selv besøkt Guayaquil to ganger, og kan bekrefte at prosjektet fungerer som det skal.

Idrett for jenter er et viktig fokusområde, for å fjerne stigmatisering og øke inkludering (foto: Elin Billgren)

– For det første er det et bemerkelsesverdig prosjekt, for vi jobber for å skaffe penger til en virkelighet vi aldri har opplevd og antakelig aldri vil oppleve. Det er en hverdag fylt av fattigdom, sykdommer, vold, narkotika og lediggang. Veiene består av grus, og de fleste husene er bygget av bambus. Når vi har vært på reise og sett med egne øyne hva prosjektet betyr, så er det rørende. Å treffe personer som har blitt påvirket av prosjektet, gjør noe med deg. De diskusjonene om bompenger her hjemme blekner litt i forhold til de diskusjonene her nede.

Tilstede under Sør Cup

Det har vært tradisjon at Misjonsalliansen har vært tilstede på Sør Cup med en stand, der folk kan kjøpe produkter eller vippse noen kroner direkte til prosjektet.

– I 2022 var vi mer synlige på Sør Cup sine arenaer enn noen gang. Vi fortsetter dette i 2023 og ser frem til å treffe deltagere, frivillige og andre samarbeidspartnere under Sør Cup sommeren 2023, sier Abrahamsen.

– For oss er dette en fin og viktig anledning til å vise frem det gode samarbeidet med Misjonsalliansen, og når de kommer med aktiviteter så blir det en fin opplevelse for deltakerne også, sier Steimler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *