1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Erklæring om samtykke fra foresatte til foto og film av barn under 15 år

Foresatt
Foresatt brukes som betegnelse på hver enkelt av barnets foreldre/fosterforeldre. En foresatt til barnet kan avgi samtykke ved foto og film av barn under 15 år. Har kun en av foreldrene formelt foreldreansvaret for barnet, er det kun vedkommende forelder som kan gi slikt samykke som foresatt, eller alternativt hver enkelt av fosterforeldrene.

Selv om den foresatte samtykker til at barnet kan bli tatt bilde/film av er det viktig å spørre hva barnet selv mener. Det skal legges vekt på det barnet mener, alt etter hvor gammelt og modent det er.

  • Når barnet har fylt 7 år, har barnet rett til å si sin mening om saken.
  • Når barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.
  • Når barnet har fylt 15 år, er det barnet selv som må gi sitt samtykke.

Aldersgrensene er ikke absolutte. Etter barnekonvensjonen er det ikke alder som er avgjørende, men om barnet “er i stand til å gjøre opp sin egen mening”.

Endringer i klassene 10-12 år

Flere kamper og en mer komprimert turnering. Det er endringene vi gjør i turneringen for klassene 10-12 år, blant annet etter innspill fra deltakerne. Dette

Read More »

Stemningsrapport fra dag 2

På bildet f.v: Ålgård FK ved Milian Meling, Mikkel Gilje, Øystein Gilje og Jonah Sivertsen Kampene på Karuss rundes av i dag etter fullt kjør

Read More »